Campanie TRILUX

REGULAMENTUL PROMOTIEI

CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION SRL avand sediul in Galati, str. Arad nr.12, bloc PS14A, cod fiscal RO 13808750 inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J17/215/2001 cont IBAN R045RZBR0000060019798641 deschis la Raiffeisen Bank - reprezentata legal de catre Director General, Catalin Cisleanu este interesata sa promoveze produsele Trilux din gama Twenty3.

Perioada promotiei: 27 martie - 26 mai 2023.

Beneficiarul campaniei este reprezentantul persoanei juridice, care achizitioneaza produse Trilux din gama Twenty3.

Reprezentantul persoanei juridice care se inscrie in aceasta campanie, va beneficia de un premiu, conform grilei de mai jos, pentru fiecare comanda de produse Trilux din gama Twenty3 care atinge unul dintre aceste praguri.

Comanda fara TVA Premiu Voucher EMAG
5,000 RON Voucher Emag 150 RON
10,000 RON Voucher Emag 400 RON
25,000 RON Voucher Emag 1250 RON

Premiile se vor acorda la sfarsitul campaniei .

Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

Valoarea premiilor acordate va fi in limita sumei de 100.000 lei cu TVA inclus.

Voucherele vor fi predate in baza unui proces-verbal semnat si stampilat de un reprezentant al persoanei juridice care a achizitionat produse Trilux din gama Twenty3. Reprezentantul va fi identificat pe baza cartii de identitate, o copie a acesteia anexandu-se la procesul-verbal.

In cazuri de forta majora, organizatorul va putea sa intrerupa promotia fara alte formalitati premergatoare si fara a fi obligat la daune, interese sau orice fel de despagubiri.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora date. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor persoanei juridice. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei, direct sau prin imputernicit, vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament, completate cu dispozitiile legale aplicabile. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate, dupa caz, in organizarea/desfasurarea Campaniei. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR (dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a Participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului sau la adresa de posta electronica office@chorus.ro.

Organizator

CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION S.R.L.


CHORUS - versiune BETA

close_small
  • Bună ziua!
    Cu ce vă pot ajuta?

send