Confidentialitatea datelor

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta politica privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucarea datelor personale si referitor la drepturile dumneavoastra in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul in Mun. Galati, Str. Arad nr. 12, Bloc PS14A, sc. 3, parter, camerele 1, 2, 3, 4, 6 si 7, unitatea 189/1, Jud. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/215/2001, avand C.U.I. RO13808750, in calitate de proprietar al website-ului www.chorus.ro, e-mail: office@chorus.ro este operatorul datelor cu carcater personal in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare „Operator/Operatorul”.

INFORMATII CU PRIVIRE LA COLECTAREA, PRELUCRAREA SI PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In situatia in care relationarea dintre dumneavoastra si operator este in scop comercial, acesta din urma poate colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), precum si date privind functia si calificarea profesionala in situatia in care reprezentati si actionati in interesul unei persoane juridice, client al operatorului.

In cazul in care relationarea dintre dumneavoastra si operator vizeaza un raport de munca, CHORUS poate colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume si prenume, data nasterii, CNP, serie si numar act de identitate, precum si data emiterii si expirarii actului de identitate, adresa de domiciliu, fotografia actului de identitate, numar de telefon, e-mail, semnatura, cetatenia), date de calificare profesionala (informatii privind studiile, calificari profesionale, functia), date privind istoricul profesional, date biometrice (fotografii, inregistrarii audio, intregistrari video).

SCOPURILE PENTRU CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra personale sunt colectate si prelucrate pentru a facilita desfasurarea relatiilor comerciale dintre operator si organizatia/societatea care v-a angajat, precum si in scopul solutionarii litigiilor izvorate din relatiile comerciale.

In cazul in care aplicati pentru a face parte din echipa CHORUS, scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal este de a facilita procesul de angajare.

TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul consimtamantului liber exprimat, acordat in cunostinta de cauza ca urmare a prezentei politici de confidentialitate si in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul stocheaza datele cu caracter personal pe toata durata relationarii comerciale si, dupa finalizare, pentru o perioada de 10 ani, iar pe durata oricaror litigii juridice, pana la finalizarea cailor legale si a stingerii litigiului.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terte parti, care functioneaza ca operatori de date, de exemplu, organisme de supraveghere, autoritati publice sau private, in general autorizate sa solicite date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in numele operatorului de date de catre parti externe actionand ca persoane imputernicite care desfasoara activitati specifice pentru operator, cum ar fi gestionarea contabila, cerinte fiscale si de asigurare, gestionarea incasarilor si platilor etc.

PARTILE AUTORIZATE SA PRELUCREZE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de catre angajatii din departamentele operatorului, care sunt responsabili pentru desasurarea activitatilor specifice companiei si au fost autorizati sa proceseze datele si au primit instructiuni de utilizare corespunzatoare in acest sens.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CHORUS acorda o atentie deosebita securitatii datelor colectate, implementand masuri tehnice si organizatorice in vederea asigurarii unui nivel de securitatea corespunzator acestui risc.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele colectate de catre operator:

  • Dreptul de a va retrage consimtamantul potrivit art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal potrivit art. 12-15 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul de rectificare potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul la stergerea datelor potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii potrivit art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul la portabilitatea datelor potrivit art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul la opozitie potrivit art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata potrivit art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
  • Dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere potrivit art. 77 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la acest acord sau in legatura cu utilizarea de catre operator a datelor personale, aveti posibilitatea de a contacta operatorul la oricare din modalitatile de contact precizand numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon si scopul cererii.

Notificarea de revocarea a consimtamantului poate fi realizata printr-un e-mail catre office@chorus.ro. Revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor cu caracter personal inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are efect retroactiv).